Management

Shri Venkateswara (Balaji) Temple, UK

Management & Trustees

Board of Trustees

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 

Temple Manager: Mr Deepak Naik

Office Manager: Mr D Kannappan

Head Priest (Vaishnavaite):  Mr Seshacharya Dikshitulu Vakani

Head Priest (Shaivaite): Mr Mahesh Gurukkal

                                                                                                                       

 

Volunteer Leads 2017

S.No Department Name
1 Buildings & Maintenance Madhav Boyapatiy
2 Religious Rama Sarma
3 Prasadam Ganga Gnanenthiran
4 Marketing & Communication Om Prakash Soni
5 Learning & Arts Sethu Sundari & Latha Kannappan
6 Organisational Development Mallesh Cheekoti
7 Youth Engagement Ashok Puligari
8 Cultural & Social Dr Kamakshi
9 Volunteer Mr Mayil Vahanan
10 Outreach Hina Chavda

Maintenance Staff

S.No Name
1 Mr Amar Sangar
2 Mrs Jasvinder Sangar
3 Mr Kevin Horton
4 Mr Narender Kumar
5 Mr Leslie Collins

Office Staff

S.No Name
1 Mrs Suneeta Basudev
2 Mrs Nikita Patel
3 Mrs Suganya Raghuraman
4 Mrs Sri Lakshmi Chalasani